Dematerializacja akcji

Na skutek wejścia w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji w Spółce można uzyskać u pełnomocnika komplementariusza ASI BB-2 ds. kontaktu z akcjonariuszami – Joanny Ptak-Chmiel, adres e-mail: joanna@bitspirationbooster.com

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 
Komplementariusz Spółki pod firmą ASI 2 Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), tj. Bitspiration Booster Sp. z o.o., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w dniach roboczych w siedzibie Spółki (ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków).

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 
Komplementariusz Spółki pod firmą ASI 2 Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), tj. Bitspiration Booster Sp. z o.o., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w dniach roboczych w siedzibie Spółki (ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków).

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 
Komplementariusz Spółki pod firmą ASI 2 Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), tj. Bitspiration Booster Sp. z o.o., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w dniach roboczych w siedzibie Spółki (ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków).

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 
Komplementariusz Spółki pod firmą ASI 2 Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), tj. Bitspiration Booster Sp. z o.o., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w dniach roboczych w siedzibie Spółki (ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków).

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 
Komplementariusz Spółki pod firmą ASI 2 Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), tj. Bitspiration Booster Sp. z o.o., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w dniach roboczych w siedzibie Spółki (ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków).